Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση Εργασίας: Μηχανολόγος Μηχανικός

Περιγραφή Θέσης:
– Μελέτη έργου και εκπόνηση οικονομικοτεχνικής προσφοράς.
– Σχεδιασμός συστημάτων για οικονομoτεχνικές προσφορές (AUTOCAD 2D)
– Επίβλεψη και παράδοση έργου.
– Επικοινωνία με πελάτη για προτάσεις της εταιρείας σχετικά με το εκάστοτε έργο.
– Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών με αιτήματα after sales για το παραδοτέο έργο.
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με την χρήση SOLIDWORKS.

Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ/TEI Μηχανολόγου Μηχανικού.
– Εμπειρία σε σχεδιασμό μηχανολογικών προϊόντων.
– Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (2D AUTOCAD/ 3D SOLIDWORKS).
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.
– Μόνιμος/η κάτοικος Νομού Κορινθίας.
Επιθυμητά Προσόντα:
– Εμπειρία στο σχεδιασμό και μελέτη μεταλλικών κατασκευών επιθυμητή.

Απολαβές & Παροχές
– Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μέλος ομάδας έμπειρων μηχανολόγων.
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
– Δυναμικό περιβάλλον εργασίας σε εταιρεία με διεθνή παρουσία.
– Διατακτικές σίτισης
– Επιδοτούμενο μεσημεριανό φαγητό

Για να στείλετε το βιογραφικό σας, θα πρέπει να αναγράφεται στο σώμα της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας  η θέση εργασίας και το ονοματεπώνυμό σας.
Σε περίπτωση αποστολής email στο info@niko.eu.com  θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του email η θέση εργασίας και το ονοματεπώνυμό σας.

Are you a mechanical engineer?

The company is actively seeking for talented mechanical engineers to support the R&D/Technical department.

 

The company offers:

– Training and self development as a member of an experienced team
– Dynamic work environment in an international organization

 

A typical job description regarding responsibilities includes:

  • Product design and development
  • Project management
  • Design and implementation of economic and technical offers (AUTOCAD /SOLIDWORKS).
  • Communication with clients regarding project
  • After sales requests
  • Presentations in clients and stakeholders

Interested in working with us?

Send your CV

CONTACTS