ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Marketing and Sales assistant

Αναζητούμε «Μarketing & Sales Assistant» για να υποστηρίξει τα τμήματα των Marketing και Πωλήσεων

Κύριες Αρμοδιότητες 

 • Επεξεργασία και δημιουργία έντυπου υλικού (καταλόγων) με χρήση Adobe Indesign 
 • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για social media 
 • Μετάφραση εταιρικού υλικού από Αγγλικά–> Ελληνικά 
 • Ανανέωση περιεχομένου εταιρικής ιστοσελίδας 
 • Καταχωρήσεις σε ERP λογισμικό (SingularLogic) 
 • Υποστηρικτικές εργασίες στο Τμήμα Πωλήσεων 

Επιθυμητά Προσόντα 

– Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία ή Διαφήμιση (προαιρετικό)
– Καλή γνώση των προγραμμάτων Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator
– Ανάπτυξη και διαχείριση Social Media (Linkedin, Facebook, Instagram)
– Εμπειρία σε CMS WordPress ή άλλο παρόμοιο λογισμικό (προαιρετικό)
– Άριστη γνώση αγγλικών 
– Γνώση γερμανικών (προαιρετική)
– Άριστη γνώση χρήσης Microsoft Office και ERP συστημάτων (Εμπειρία σε SingularLogic θα εκτιμηθεί)
– Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο είναι επιθυμητή και θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν.  
– Ικανότητα οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και προθυμίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με το επίπεδο της θέσης
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας διεθνούς επιπέδου
 • Επιδοτούμενο μεσημεριανό φαγητό

📧 Στείλε το βιογραφικό σου στο info@niko.eu.com

Επιβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα, καθώς η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ όπως ισχύει.


 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

 • Απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής (προαιρετική)
 • Μόνιμοι κάτοικοι Κορινθίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Διατακτικές σίτισης
 • Επιδοτούμενο μεσημεριανό φαγητό

Στείλε το βιογραφικό σου στο info@niko.eu.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2741076800

Επιβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα, καθώς η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ όπως ισχύει.

Interested in working with us?

Send your CV!

CONTACTS