Χειροκίνητα εναέρια συστήματα διακίνησης

Τα Συστήματα Διακίνησης NIKO παρέχουν μια οικονομική & ευέλικτη λύση για φορτία έως και 2.000 κιλά.
Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές εναέριας διαχείρισης φορτίων όπως η μεταφορά υλικών ή τροφίμων, γραμμές βαφείων, γραμμές συναρμολόγησης και αποθήκευση.
Το σύστημα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση, επέκταση ή μετεγκατάσταση, ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες, ενώ μπορεί να γίνει αυτοματοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων ή ολόκληρου του συστήματος, με αλυσοκίνηση.
→ Διαβάστε περισσότερα στον τεχνικό κατάλογο


Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με πνευματικές αλλαγές σταυρού


Με τις πνευματικές αλλαγές σταυρού, η παραγωγικότητα αυξάνεται καθώς επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μεταφορά των προϊόντων σε διαφορετικά σημεία της παραγωγής. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο εργασίας καθώς αξιοποιείται το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε συγκεκριμένα τμήματα ή εξ ολοκλήρου.

Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με βαγόνι γερανού (Crane Wagon)


Αυτός ο τύπος συστημάτων διακίνησης απαιτεί ελάχιστο χώρο και μπορεί να μεταφέρει τα φορτία στο θάλαμο βαφής ή στους φούρνους, κλειδώνοντας τα βαγόνια σε συσκευές κλειδώματος/σύζευξης (interlocks).

Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με πολλαπλή κυκλική αλλαγή


Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί οποιαδήποτε λύση και επιτρέπει τη διασύνδεση πολλαπλών εναέριων συστημάτων διακίνησης. Επιπλέον, τα φορτία ή οι τραβέρσες μεταφέρονται εύκολα μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών κατά την παραγωγή. Οι κυκλικές αλλαγές είναι μια εργονομική λύση για συστήματα διακίνησης πολλαπλών διαδρομών, μειώνοντας τις δαπάνες κεφαλαίου που θα απαιτούνταν για πιο περίπλοκες διατάξεις εναέριων συστημάτων διακίνησης.

Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με πνευματικές αλλαγές σταυρού


Με τις πνευματικές αλλαγές σταυρού, η παραγωγικότητα αυξάνεται καθώς επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μεταφορά των προϊόντων σε διαφορετικά σημεία της παραγωγής. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο εργασίας καθώς αξιοποιείται το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε συγκεκριμένα τμήματα ή εξ ολοκλήρου.

Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με βαγόνι γερανού (Crane Wagon)


Αυτός ο τύπος συστημάτων διακίνησης απαιτεί ελάχιστο χώρο και μπορεί να μεταφέρει τα φορτία στο θάλαμο βαφής ή στους φούρνους, κλειδώνοντας τα βαγόνια σε συσκευές κλειδώματος/σύζευξης (interlocks).

Χειροκίνητο εναέριο σύστημα διακίνησης με πολλαπλή κυκλική αλλαγή


Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί οποιαδήποτε λύση και επιτρέπει τη διασύνδεση πολλαπλών εναέριων συστημάτων διακίνησης. Επιπλέον, τα φορτία ή οι τραβέρσες μεταφέρονται εύκολα μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών κατά την παραγωγή. Οι κυκλικές αλλαγές είναι μια εργονομική λύση για συστήματα διακίνησης πολλαπλών διαδρομών, μειώνοντας τις δαπάνες κεφαλαίου που θα απαιτούνταν για πιο περίπλοκες διατάξεις εναέριων συστημάτων διακίνησης.


Φορτίο:Έως και 2.000 κιλά


Προφίλ ΝΙΚΟ 21-27.000


Με επιμετάλλωση ψευδαργύρου ή σε ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης 304/316


Δυνατότητα Αυτοματοποίησης


Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου


Αυξημένη παραγωγικότητα


Φορτίο : Έως και 2.000 κιλά


Προφίλ ΝΙΚΟ 21-27.000


Με επιμετάλλωση ψευδαργύρου ή σε ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης 304/316


Εργονομικά σχεδιασμένα βαγόνια γερανών


Ελάχιστη συντήρηση


Εύκολη λειτουργία στην ώθηση/έλξη φορτίων


Φορτίο: Έως και 2.000 κιλά


Προφίλ ΝΙΚΟ 21-27.000


Με επιμετάλλωση ψευδαργύρου ή σε ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης 304/316


Δυνατότητα Αυτοματοποίησης


Ελάχιστη συντήρηση

Δείτε περισσότερες εφαρμογές εναέριων συστημάτων διακίνησης

Τα ποικίλα έργα διαχείρισης φορτίων που έχουμε αναλάβει, ειδικά για γραμμές βαφείων, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση στον πελάτη.

Λήψη καταλόγων NIKO

Φυλλάδιο – Συστήματα διακίνησης

Download

Μελέτες περίπτωσης για γραμμές διακίνησης σε βαφεία

Download

Τεχνικός κατάλογος - Συστήματα διακίνησης

Download

Manual - Overhead Conveyor Systems

Download

Ενδιαφέρεστε για χειροκίνητα εναέρια συστήματα διακίνησης;

Επίσης γνωστά ως:

• Σύστημα μεταφοράς • Εναέριο μονοράγι (Monorail)

• Αρθρωτό εναέριο σύστημα διακίνησης • Σύστημα παράκαμψης (Detour System)

• Εναέριο σύστημα διακίνησης γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής.

• Εναέριο σύστημα διακίνησης γραμμής βαφείου • Εναέριο σύστημα διακίνησης φούρνου πολυμερισμού.

• Σύστημα διακίνησης φορτίων.

CONTACTS