Εξαρτήματα και μηχανισμοί οικιακών θυρών


Τα εξαρτήματα συρόμενων πορτών NIKO προσφέρουν οικονομικές αλλά και πρακτικές λύσεις για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών εντός εσωτερικών χώρων.
Για παράδειγμα, συρόμενες πόρτες ντουλάπας, πόρτες ντουλαπιών, διαχωριστικά δωματίων, χωνευτές πόρτες, πόρτες βεράντας, πόρτες για χώρους στάθμευσης (γκαράζ) και αποθήκες.
Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει εξαρτήματα NIKO σε υπάρχουσες κατασκευές πορτών ή να χρησιμοποιήσει ένα πλήρες σετ λύσης.
→ Διαβάστε περισσότερα στον τεχνικό κατάλογο


Μηχανισμοί συρόμενων θυρών Σειρά NIKO 03.


Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών με μακρύ συρταρωτό για πόρτες μονόφυλλες χωνευτές Σειρά NIKO 03.Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R46 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U45 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Καρφί Ράγας 03.X06 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών.
με ράγα μονή (αλουμινίου) για βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα Σειρά NIKO 04.Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Πλαστική Τάπα Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
με ράγα τριπλή (αλουμινίου) για βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα σειρά NIKO 04.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Πλαστική Τάπα Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί για συρόμενα φύλλα, ντουλάπες,
βιβλιοθήκες, βιτρίνες κ.ά. (με διπλή ράγα αλουμινίου) σειρά NIKO 01.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο ντουλάπας με (1) πλαστικό ρουλεμάν 01.R25 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U15

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών σειρά NIKO 80 (με ράγα αλουμινίου)

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο για συρόμενη πόρτα με φλάντζα 80.R01 ⏐Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U14 ⏐ Στόπερ με κλιπς 80.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών Σειρά NIKO 84 (με ράγα αλουμινίου)

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο για συρόμενη πόρτα χωρίς φλάντζα 84.R00 ⏐ Φλάντζα 84.030 ⏐Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U14,
Στόπερ με κλιπς 84.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
(με χαλύβδινη ράγα με ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου ή οροφής) σειρά NIKO 11.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο με βίδα & φλάντζα 11.R01 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U04
Στόπερ ράγας 11.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
(με χαλύβδινη ράγα με ενσωματωμένα διπλά στηρίγματα τοίχου/οροφής) σειρά NIKO 12.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ραόυλο για συρόμενη πόρτα με φλάντζα 12.R01 ⏐Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U04
Στόπερ ράγας 11.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών Σειρά NIKO 03.


Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών με μακρύ συρταρωτό για πόρτες μονόφυλλες χωνευτές Σειρά NIKO 03.Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R46 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U45 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Καρφί Ράγας 03.X06 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών.
με ράγα μονή (αλουμινίου) για βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα Σειρά NIKO 04.Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Πλαστική Τάπα Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
με ράγα τριπλή (αλουμινίου) για βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα σειρά NIKO 04.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο 03.R45 ⏐ Οδηγός Γκινησιάς 38.U40⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02
Πλαστική Τάπα Ράγας 03.X05 ⏐ Στόπερ Ράγας 03.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί για συρόμενα φύλλα, ντουλάπες,
βιβλιοθήκες, βιτρίνες κ.ά. (με διπλή ράγα αλουμινίου) σειρά NIKO 01.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο ντουλάπας με (1) πλαστικό ρουλεμάν 01.R25 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U15

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών σειρά NIKO 80 (με ράγα αλουμινίου)

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο για συρόμενη πόρτα με φλάντζα 80.R01 ⏐Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U14 ⏐ Στόπερ με κλιπς 80.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών Σειρά NIKO 84 (με ράγα αλουμινίου)

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο για συρόμενη πόρτα χωρίς φλάντζα 84.R00 ⏐ Φλάντζα 84.030 ⏐Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U14,
Στόπερ με κλιπς 84.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
(με χαλύβδινη ράγα με ενσωματωμένα στηρίγματα τοίχου ή οροφής) σειρά NIKO 11.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ράουλο με βίδα & φλάντζα 11.R01 ⏐ Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U04
Στόπερ ράγας 11.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.

Μηχανισμοί συρόμενων θυρών
(με χαλύβδινη ράγα με ενσωματωμένα διπλά στηρίγματα τοίχου/οροφής) σειρά NIKO 12.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή:
Ραόυλο για συρόμενη πόρτα με φλάντζα 12.R01 ⏐Στόπερ Φύλλου 03.X02 ⏐ Οδηγός γκινησιάς (πλαστικός) 38.U04
Στόπερ ράγας 11.X01
Ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.


Βάρος φύλλου : Έως και 60 κιλά


Προφίλ Αλουμινίου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες, διαχωριστικά δωματίων και αποθήκες


Ποιότητα NIKO


Βάρος φύλλου : έως και 60 κιλά


Προφίλ αλουμινίου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Χωνευτές Πόρτες


Ποιότητα NIKO


PΒάρος φύλλου: έως και 60 κιλά


Μονό προφίλ αλουμινίου για βουρτσάκι


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Επιλογή μόνωσης με βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα


Βάρος φύλλου : Έως και 60 κιλά


Τριπλό προφίλ Αλουμινίου για βουρτσάκι


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Επιλογή μόνωσης με βουρτσάκι στεγανοποίησης άερα


Βάρος φύλλου : Έως και 20 κιλά


Διπλό Προφίλ Αλουμινίου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες & Ντουλάπια


Ποιότητα NIKO


Βάρος φύλλου : Έως και 80 κιλά


Μονό προφίλ Αλουμινίου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Ποιότητα NIKO


Βάρος φύλλου : Έως και 125 κιλά


Μονό προφίλ Αλουμινίου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Ποιότητα NIKO


Βάρος φύλλου : Έως και 13 κιλά


Προφίλ με επιμετάλλωση ψευδαργύρου


Συρόμενη πόρτα


Ξύλινα πάνελ


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Στηρίγματα ανάρτησης οροφής ή τοίχου


Βάρος φύλλου : Έως και 60 κιλά


Προφίλ με επιμετάλλωση ψευδαργύρου και διπλά στηρίγματα


Sliding door


Συρόμενη πόρτα


Ντουλάπες και διαχωριστικά δωματίων


Επιλογή ανάρτησης σε οροφή ή τοίχο

Δείτε περισσότερες Εφαρμογές για εξαρτήματα και μηχανισμούς οικιακών θυρών.

Εφαρμογές για πόρτες ελαφριού τύπου κατασκευασμένες με ποιότητα NIKO.

Λήψη καταλόγων NIKO

Τεχνικός κατάλογος – Εξαρτήματα για συρόμενες πόρτες ελαφριού τύπου

Download

Ενδιαφέρεστε για εξαρτήματα και μηχανισμούς οικιακών θυρών;

Επίσης γνωστά ως:

Συρόμενη πόρτα κατοικίας / ράγα / μηχανισμός

• Συρόμενη πόρτα / ράγα / μηχανισμός

• Πόρτα κατοικίας / ράγα / μηχανισμός

• Οικιακή συρόμενη πόρτα / ράγα / μηχανισμός

• Συρόμενες πόρτες στο σπίτι • Εσωτερικές συρόμενες πόρτες

• Εξωτερικές συρόμενες πόρτες • Συρόμενες πόρτες ντουλάπας

• Συρόμενες πόρτες ντουλαπιών

• Χωνευτές Πόρτες (Pocket Doors) • Συρόμενα Διαχωριστικά δωματίων • Συρόμενοι τοίχοι

Επιπλέον εξαρτήματα και μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες.

Με περισσότερα από 10.000 εξαρτήματα και μηχανισμούς, η NIKO μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία εξαρτημάτων ή να σχεδιάσει συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

CONTACTS