Περιστρεφόμενοι Βραχίονες / Γερανάκια NIKO


Η NIKO κατασκευάζει και προμηθεύει Περιστρεφόμενους Βραχίονες βασισμένους στις απαιτήσεις του πελάτη, ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες του για διαχείριση και ανύψωση φορτίων.
Επομένως, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων περιστρεφόμενων βραχιόνων, ανάλογα με το χώρο εργασίας του πελάτη
διευκολύνοντας τους χειριστές των φορτίων στις καθημερινές τους εργασίες.
→ Διαβάστε περισσότερα στον τεχνικό κατάλογο


Γερανοκολώνα αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ – Επιδαπέδια στήριξη

Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή. Οι Γερανοκολώνες ΝΙΚΟ διατίθενται σε μορφή σετ και αποτελούνται από 2 κύρια μέρη: την κολώνα επιδαπέδιας στήριξης και τον βραχίονα. Οι κολώνες είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για την ανάρτηση του απαιτούμενου τύπου βραχίονα. Ο βραχίονας στερεώνεται στην κολώνα μέσω του πείρου περιστροφής. Ο βραχίονας έπειτα περιστρέφεται γύρω από την κολώνα και επιτρέπει την ανύψωση μέσα σε ένα προκαθορισμένο τόξο.

Επιστήλιοι περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ


Οι επιστήλιοι βραχίονες που αναρτώνται σε κολώνες/στήλες, αποτελούνται από ένα βραχίονα και ένα ζεύγος στηριγμάτων για την στερέωση γύρω από μια υπάρχουσα στήλη/δοκάρι/κολώνα. Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή.

Επιτοίχιοι περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ


Οι επιτοίχιοι βραχίονες αποτελούνται από ένα βραχίονα και ένα ζεύγος στηριγμάτων, τα οποία δύναται να βιδωθούν ή να συγκολληθούν σε έναν υπάρχοντα τοίχο ή κτίριο. Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή.

Περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ I (I-Beam)

Περιστρεφόμενοι βραχίονες Υποστήριξης με προφίλ I (I-Beam)


Οι βραχίονες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτροκίνηση κατά μήκος του βραχίονα. Οι περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I, ενισχύουν το προφίλ από την κάτω πλευρά του δοκού. Αποτελούν την εναλλακτική για χώρους μικρού διαθέσιμου ύψους και συνήθως χρησιμοποιούνται για χώρους με περιορισμό ύψους. Διατίθονται σε Γερανοκολώνες Επιδαπέδιας Στήριξης, Επιστήλιους Βραχίονες, Επιτοίχιους Βραχίονες και Βραχίονες ανάρτησης σε οροφή.

Περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I (I-Beam)

Οι βραχίονες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτροκίνηση κατά μήκος του βραχίονα. Οι περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I, ενισχύουν το προφίλ από την κάτω πλευρά του δοκού. Αποτελούν την εναλλακτική για χώρους μικρού διαθέσιμου ύψους και συνήθως χρησιμοποιούνται για χώρους με περιορισμό ύψους.Διατίθονται σε Γερανοκολώνες Επιδαπέδιας Στήριξης, Επιστήλιους Βραχίονες, Επιτοίχιους Βραχίονες και Βραχίονες ανάρτησης σε οροφή.

Αρθρωτοί περιστρεφόμενοι βραχίονες NIKO

Οι βραχίονες αυτού του τύπου διαθέτουν ένα δεύτερο σημείο περιστροφής κατά μήκος του βραχίονα και ένα σταθερό σημείο ανάρτησης στην άκρη του βραχίονα. Το δεύτερο σημείο περιστροφής επιτρέπει την ανάρτηση του φορτίου και την περιστροφή του βραχίονα σε τόξο 360 °. Η περιοχή κάλυψης του βραχίονα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές λόγω του τρόπου περιστροφής του αρθρωτού βραχίονα γύρω από το κεντρικό σημείο περιστροφής, αλλά ο χειρισμός του βραχίονα επιτρέπει την αποφυγή συγκρούσεων με εμπόδια, με τα οποία ένας τυποποιημένος βραχίονας θα συγκρουόταν.

Γερανοκολώνα αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ – Επιδαπέδια στήριξη

Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή. Οι Γερανοκολώνες ΝΙΚΟ διατίθενται σε μορφή σετ και αποτελούνται από 2 κύρια μέρη: την κολώνα επιδαπέδιας στήριξης και τον βραχίονα. Οι κολώνες είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για την ανάρτηση του απαιτούμενου τύπου βραχίονα. Ο βραχίονας στερεώνεται στην κολώνα μέσω του πείρου περιστροφής. Ο βραχίονας έπειτα περιστρέφεται γύρω από την κολώνα και επιτρέπει την ανύψωση μέσα σε ένα προκαθορισμένο τόξο.

Επιστήλιοι περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ


Οι επιστήλιοι βραχίονες που αναρτώνται σε κολώνες/στήλες, αποτελούνται από ένα βραχίονα και ένα ζεύγος στηριγμάτων για την στερέωση γύρω από μια υπάρχουσα στήλη/δοκάρι/κολώνα. Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή.

Επιτοίχιοι περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ ΝΙΚΟ


Οι επιτοίχιοι βραχίονες αποτελούνται από ένα βραχίονα και ένα ζεύγος στηριγμάτων, τα οποία δύναται να βιδωθούν ή να συγκολληθούν σε έναν υπάρχοντα τοίχο ή κτίριο. Οι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ, ενισχύουν το προφίλ ΝΙΚΟ από την πάνω πλευρά (overbraced). Αυτός ο τύπος βραχίονα παρέχει την πιο ελεύθερη κίνηση κατά μήκος του βραχίονα και ως εκ τούτου είναι γενικά ο ευκολότερος τύπος για χρήση από τον χειριστή.

Περιστρεφόμενοι βραχίονες αντιστήριξης με προφίλ I (I-Beam)

Περιστρεφόμενοι βραχίονες Υποστήριξης με προφίλ I (I-Beam)


Οι βραχίονες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτροκίνηση κατά μήκος του βραχίονα. Οι περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I, ενισχύουν το προφίλ από την κάτω πλευρά του δοκού. Αποτελούν την εναλλακτική για χώρους μικρού διαθέσιμου ύψους και συνήθως χρησιμοποιούνται για χώρους με περιορισμό ύψους. Διατίθονται σε Γερανοκολώνες Επιδαπέδιας Στήριξης, Επιστήλιους Βραχίονες, Επιτοίχιους Βραχίονες και Βραχίονες ανάρτησης σε οροφή.

Περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I (I-Beam)

Οι βραχίονες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτροκίνηση κατά μήκος του βραχίονα. Οι περιστρεφόμενοι βραχίονες υποστήριξης με προφίλ I, ενισχύουν το προφίλ από την κάτω πλευρά του δοκού. Αποτελούν την εναλλακτική για χώρους μικρού διαθέσιμου ύψους και συνήθως χρησιμοποιούνται για χώρους με περιορισμό ύψους.Διατίθονται σε Γερανοκολώνες Επιδαπέδιας Στήριξης, Επιστήλιους Βραχίονες, Επιτοίχιους Βραχίονες και Βραχίονες ανάρτησης σε οροφή.

Αρθρωτοί περιστρεφόμενοι βραχίονες NIKO

Οι βραχίονες αυτού του τύπου διαθέτουν ένα δεύτερο σημείο περιστροφής κατά μήκος του βραχίονα και ένα σταθερό σημείο ανάρτησης στην άκρη του βραχίονα. Το δεύτερο σημείο περιστροφής επιτρέπει την ανάρτηση του φορτίου και την περιστροφή του βραχίονα σε τόξο 360 °. Η περιοχή κάλυψης του βραχίονα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές λόγω του τρόπου περιστροφής του αρθρωτού βραχίονα γύρω από το κεντρικό σημείο περιστροφής, αλλά ο χειρισμός του βραχίονα επιτρέπει την αποφυγή συγκρούσεων με εμπόδια, με τα οποία ένας τυποποιημένος βραχίονας θα συγκρουόταν.


Φορτίο: Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Ύψος κολώνας : Έως και 5μ.


Φινίρισμα: Ηλεκτροστατική Βαφή Ανοξείδωτος Χάλυβας κλάσης 304/316


Τόξο Περιστροφής: 270°


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων διακίνηση εσωτερικά του βραχίονα


Φορτίο: Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Φινίρισμα: Επιμετάλλωση Ψευδαργύρου / Ηλεκτροστατική Βαφή Ανοξείδωτος Χάλυβας κλάσης 304/316


Τόξο Περιστροφής: 180°


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων: διακίνηση εσωτερικά του βραχίονα


Φορτίο:: Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Φινίρισμα: Επιμετάλλωση Ψευδαργύρου / Ηλεκτροστατική Βαφή Ανοξείδωτος Χάλυβας κλάσης 304/316


Τόξο Περιστροφής: 180°


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων: διακίνηση εσωτερικά του βραχίονα


Φορτίο: Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Ύψος κολώνας: Επιμετάλλωση Ψευδαργύρου / Ηλεκτροστατική Βαφή Ανοξείδωτος Χάλυβας κλάσης 304/316


Τόξο Περιστροφής: 360°


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων: διακίνηση εσωτερικά του βραχίονα


Φορτίο: Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Ύψος κολώνας : Έως και 5μ.


Τόξο Περιστροφής: 270° & 180°


Φινίρισμα: Ηλεκτροστατική Βαφή


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων


Φορτίο Έως και 1000 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 6μ.


Ύψος κολώνας: Έως και 5μ.


Φινίρισμα: Ηλεκτροστατική βαφή


Τόξο Περιστροφής: 270° & 180°


Τροφοδοσία ρεύματος με ράουλα καλωδίων


Φορτίο: Έως και 500 κιλά.


Ακτίνα (μήκος βραχίονα): Έως και 3μ.


Ύψος κολώνας: Έως και 5μ.


Φινίρισμα: Ηλεκτροστατική Βαφή


Τόξο Περιστροφής: 360°

Δείτε περισσότερες εφαρμογές περιστρεφόμενων βραχιόνων

Ανύψωση & Μεταφορά φορτίων, Συσκευές διαχείρισης ή ανάρτησης φορτίων σε περιστροφή 180 °, 270 ° και 360 °.

Λήψη καταλόγων NIKO

Φυλλάδιο – Περιστρεφόμενοι βραχίονες / γερανάκια

Download

Τεχνικός κατάλογος – Γερανογέφυρες ελαφριού τύπου & περιστρεφόμενοι βραχίονες / γερανάκια

Download

Ενδιαφέρεστε για περιστρεφόμενους βραχίονες;

Επίσης γνωστοί ως:

• Περιστρεφόμενοι Βραχίονες, • Περιστρεφόμενοι Γερανοί

• Περιστρεφόμενοι Βραχίονες Στύλου • Περιστρεφόμενοι Βραχίονες Δοκού

• Γερανοί με επιδαπέδια βάση • Γερανοκολώνα Επιδαπέδιας Στήριξης

• Περιστρεφόμενοι Βραχίονες Κολώνας • Επιτοίχιοι περιστρεφόμενοι βραχίονες

• Αρθρωτός περιστρεφόμενος βραχίονας (Articulated, Knuckle)

• Περιστρεφόμενοι Βραχίονες με προφίλ • Ράγα και φορείο περιστρεφόμενου βραχίονα

• Περιστρεφόμενος βραχίονας δοκού Ι (I-beam) • Αντιστηριζόμενος Περιστρεφόμενος Βραχίονας (Overbraced)

Υποστηριζόμενος Περιστρεφόμενος Βραχίονας (Underbraced, Mast)

Περιστρεφόμενοι Βραχίονες για σταθμούς εργασίας (Workstation) • Αντιστηριζόμενοι Περιστρεφόμενοι Βραχίονες (Overbraced)

Υποστηριζόμενοι Περιστρεφόμενοι Βραχίονες (Underbraced)

CONTACTS