Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών

Θέση εργασίας: Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών

Αρμοδιότητες
• Επικοινωνία με προμηθευτές και συνεργάτες εταιρείας για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών
• Έλεγχος υπολοίπων αποθεμάτων
• Μελέτη τιμών και εκπτώσεων
• Καταχώριση παραγγελιών
• Υποστηρικτικές εργασίες του Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστος χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office
• Πτυχιο ΤΕΙ/ΑΕΙ (Τεχνικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν )
• Εξοικείωση στον χειρισμό μηχανογραφικών εφαρμογών ERP
• Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
• Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
• Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα
• Συνέπεια, υπευθυνότητα, πνεύμα ομαδικότητας

Επιθυμητά Προσόντα
– Μόνιμος κάτοικος Νομού Κορινθίας.

Απολαβές & Παροχές
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
– Δυναμικό περιβάλλον εργασίας σε εταιρεία με διεθνή παρουσία.
– Διατακτικές σίτισης
– Επιδοτούμενο μεσημεριανό φαγητό

Για να στείλετε το βιογραφικό σας, θα πρέπει να αναγράφεται στο σώμα της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας  η θέση εργασίας και το ονοματεπώνυμό σας.
Σε περίπτωση αποστολής email στο info@niko.eu.com  θα πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο του email η θέση εργασίας και το ονοματεπώνυμό σας.

Interested in working with us?

Send your CV

CONTACTS