ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου

  • Απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής (προαιρετική)
  • Μόνιμοι κάτοικοι Κορινθίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Διατακτικές σίτισης
  • Επιδοτούμενο μεσημεριανό φαγητό

Στείλε το βιογραφικό σου στο info@niko.eu.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2741076800

Επιβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα, καθώς η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ όπως ισχύει.

Interested in working with us?

Send your CV!

CONTACTS