Żuraw z wysięgnikiem NIKO


Firma NIKO produkuje i dostarcza żurawie z wysięgnikami które są tworzone według wymagań klienta, tak aby w pełni zadowolić jego potrzeby przenoszenia ładunków. Dlatego, oferujemy szeroką gamę różnych typów żurawi z wysięgnikami zależnie od miejsca ich przeznaczenia i przenoszonych ładunków. W rezultacie, użytkownicy są w stanie łatwiej przenosić ładunki i lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.
-> Dowiedz się więcej z katalogu technicznego


Wolnostojące żurawie z wysięgnikami prowadzeniu poziomym


Żuraw z wysięgnikiem z torem poziomym wyposażony w wzmocnioną konstrukcję kratową powyżej toru NIKO. Ten typ żurawia bardzo wszechstronny i znanym układem dla obsługi . Wolnostojące żurawie wysięgnikowe NIKO są wyposażane i dostarczane w zestawie składającym się z dwóch podzespołów : słupa i ramie żurawia . Słupy są zaprojektowane i wykonane tak aby zawiesić wybrany typ ramienia. Ramię jest zamocowane do kolumny za pomoca sworznia obrotowego. Ramie może obracać się wokół słupa i umożliwia podnoszenie ładunów wokół osi działania żurawia.

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w zmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany do istniejącego słupa


Żuraw z wysięgnikiem montowany do kolumny składa się z ramienia wysięgnika i dwóch klamer które
są zaciśnięte wokół istniejącego słupa/podpory/słupa budynku. Żurawie z wysięgnikiem wzmocnionym kratownicą
powyżej toru NIKO. Ten typ wysiegnika pozwala na najbardziej wszechstronną pracę ramienia i jest najłatwiejszy
w obsłudze i montażu .

Żuraw z wysięgnikiem wzmocniony kratownicą powyżej toru NIKO


Żuraw z wysięgnikiem NIKO mocowany do ściany składają się z ramienia oraz klamr, które mogą być przykręcone lub pospawane do ściany lub konstrukcji /słup konstrukcyjny budynku. Żuraw z wysięgnikiem wzmocnionym kratownicą powyżej toru NIKO. Ten typ wysięgnika pozwala na najbardziej wszechstronną pracę oraz jest najłatwiejszy w obsłudze.

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w zmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany stropu

Żurawie z wysięgnikami wzmocionymi ktarownicą o przekroju dwuteownika typu I


Żurawie z wysięgnikami ze wzmocnionej kratownicy o konstrukcji ramienia wykonanej z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym poprzez spawane klamry.
Żuraw nie jest wyposażony w profil NIKO. Żurawie te są stosowane w instalacjach gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia.
Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.

Żurawie z wysięgnikami wzmocionymi ktarownicą o przekroju dwuteownika typu I

Żurawie z wysięgnikami konstrukcji ramienia wykonanej z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym
poprzez spawane klamry oraz dodatkowe żebro wzmacniające od dółu. Żurawie te są stosowane w instalacjach
gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia. Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane
na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.

Rozbudowany żuraw z wysięgnikiem NIKO

Ten typ żurawia NIKO ma drugą oś wzdłuż ramienia i jeden punkt zaczepienia podnośnika na końcu.
Druga oś pozwala na podnoszenie i obrót o 360°. Działanie jest ograniczone w niektórych kątach
przez centralne połączenie przegubu, ale takie rozwiązanie umożliwia omijanie przeszkód które kolidują w zakresie pracy ramienia.
Dostępne są wolnostojące żurawie, montowane na słupach podporowych hal, mocowane do stropu lub ścian.

Wolnostojące żurawie z wysięgnikami prowadzeniu poziomym


Żuraw z wysięgnikiem z torem poziomym wyposażony w wzmocnioną konstrukcję kratową powyżej toru NIKO. Ten typ żurawia bardzo wszechstronny i znanym układem dla obsługi . Wolnostojące żurawie wysięgnikowe NIKO są wyposażane i dostarczane w zestawie składającym się z dwóch podzespołów : słupa i ramie żurawia . Słupy są zaprojektowane i wykonane tak aby zawiesić wybrany typ ramienia. Ramię jest zamocowane do kolumny za pomoca sworznia obrotowego. Ramie może obracać się wokół słupa i umożliwia podnoszenie ładunów wokół osi działania żurawia.

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w zmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany do istniejącego słupa


Żuraw z wysięgnikiem montowany do kolumny składa się z ramienia wysięgnika i dwóch klamer które
są zaciśnięte wokół istniejącego słupa/podpory/słupa budynku. Żurawie z wysięgnikiem wzmocnionym kratownicą
powyżej toru NIKO. Ten typ wysiegnika pozwala na najbardziej wszechstronną pracę ramienia i jest najłatwiejszy
w obsłudze i montażu .

Żuraw z wysięgnikiem wzmocniony kratownicą powyżej toru NIKO


Żuraw z wysięgnikiem NIKO mocowany do ściany składają się z ramienia oraz klamr, które mogą być przykręcone lub pospawane do ściany lub konstrukcji /słup konstrukcyjny budynku. Żuraw z wysięgnikiem wzmocnionym kratownicą powyżej toru NIKO. Ten typ wysięgnika pozwala na najbardziej wszechstronną pracę oraz jest najłatwiejszy w obsłudze.

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w zmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany stropu

Żurawie z wysięgnikami wzmocionymi ktarownicą o przekroju dwuteownika typu I


Żurawie z wysięgnikami ze wzmocnionej kratownicy o konstrukcji ramienia wykonanej z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym poprzez spawane klamry.
Żuraw nie jest wyposażony w profil NIKO. Żurawie te są stosowane w instalacjach gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia.
Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.

Żurawie z wysięgnikami wzmocionymi ktarownicą o przekroju dwuteownika typu I

Żurawie z wysięgnikami konstrukcji ramienia wykonanej z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym
poprzez spawane klamry oraz dodatkowe żebro wzmacniające od dółu. Żurawie te są stosowane w instalacjach
gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia. Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane
na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.

Rozbudowany żuraw z wysięgnikiem NIKO

Ten typ żurawia NIKO ma drugą oś wzdłuż ramienia i jeden punkt zaczepienia podnośnika na końcu.
Druga oś pozwala na podnoszenie i obrót o 360°. Działanie jest ograniczone w niektórych kątach
przez centralne połączenie przegubu, ale takie rozwiązanie umożliwia omijanie przeszkód które kolidują w zakresie pracy ramienia.
Dostępne są wolnostojące żurawie, montowane na słupach podporowych hal, mocowane do stropu lub ścian.


Udźwig:
do 1000kg.


Zakres(długość ramienia):
do 6m.


Wysokość słupa:
do 5m.


Wykonanie:
Ocynkowane/ farba proszkowa
stal nierdzewna 304/316


kąt obrotu:
270°


Zasilanie elektryczne:
w środku słupa i ramienia


Udźwig:
do 1000kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 6m.


Wykonanie:
Ocynkowane/ farba proszkowa/ stal nierdzewna 304/316


Kąt obrotu:
180°


Zasilanie elektryczne:
w środku toru


Udźwig:
do 1000kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 6m.


Wysokość kolumny:
Ocynkowane/ farba proszkowa/ stal nierdzewna 304/316


kąt obrotu:
180°


Zasilanie elektryczne:
w środku toru


Udźwig:
do 1000kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 6m.


Wykonanie:
Ocynkowane/ farba proszkowa
stal nierdzewna 304/316


Kąt obrotu:
360°


Zasilanie elektryczne:
w środku toru


Udźwig:
do 1000kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 6m.


Wysokość kolumny:
do 5m.


kąt obrotu:
270° & 180°


Wykonanie:
farba proszkowa


Zasilanie elektryczne


Udźwig:
do 1000kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 6m.


Wysokość kolumny:
do 5m.


Wykonanie:
farba proszkowa


Kąt obrotu:
270° & 180°


Zasilanie elektryczne


Udźwig:
do 500kg.


Zasięg(długość ramienia):
do 3m.


Wysokość słupa:
do 5m.


Wykonanie:
farba proszkowa


Kąt obroty:
360°

Zobacz więcej zastosowań dla żurawi z wysięgnikiem.

Podnoszenie i transport materiałów, manipulatory i stabilizatory w obrocie 180°, 270°, 360°.

Pobierz katalog NIKO

Żurawie podwieszane EN

Download

Katalog techniczny - żurawie podwieszane i żurawie słupowe EN

Download

Interesujesz się systemami żurawi z wysięgnikiem?

Znany również jako:

Obrotowy żuraw • z wysięgnikiem
Słupowy żuraw • z wysięgnikiem
Żuraw platformowy • z wysięgnikiem
Kolumnowy żuraw • z wysięgnikiem Ścienny żuraw z wysięgnikiem
Przegubowy żuraw • z wysięgnikiem
Profil ramienia wysięgnika • Tor i wózek dźwigu z wysięgnikiem
Dwuteownik w kształcie litery I ramienia wysięgnika •Dźwig z wysięgnikiem w kształcie poziomego nawiasu klamrowego
Podwieszany żuraw z wysięgnikiem mocowany do słupa • Żuraw masztowy z wysięgnikiem
Stacja robocza żurawia z ramieniem wysięgnika • Żuraw z wysięgnikiem mocowany do ścian
Podwieszany żuraw z łamanym ramieniem wysięgnika

CONTACTS